EN VN

đầu tư và dự án

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Giá trúng thầu Nhà thầu trúng thầu Quyết định phê duyệt Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Dây cáp điện các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước 4.113.888.130 VNĐ Công ty TNHH MTV Thương Mại - Sản Xuất Liên Đạt 0596/QĐ-PCVL Trọn gói Trong vòng 08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, chia làm nhiều đợt giao hàng.
Mua sắm hệ thống định tuyến dữ liệu (Router) và an toàn thông tin (Firewall) Đấu thầu rộng rãi trong nước 4.914.580.000 VNĐ Công ty CP Viễn thông Siêu Tốc 0519/QĐ-PCVL ngày 19/3/2019 Trọn gói Trong vòng 90 ngày