EN VN

đầu tư và dự án

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu Tên và phạm vi gói thầu Tên dự án Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bán HSMT Thời điểm đóng thầu Xem chi tiết
Công Ty Điện Lực Đồng Tháp Gói thầu 27: Đường dây trung thế 3P-22kV đường Phù Đổng nối dài, TP Cao Lãnh Đường dây trung thế 3P-22kV đường Phù Đổng nối dài, TP Cao Lãnh Chào hàng cạnh tranh Từ 8:00 04-04-2019 đến 14:00 10-04-2019 đến 14:00 10-04-2019 Xem
Công Ty Điện Lực Tây Ninh Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác 9 tháng năm 2019 Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác 9 tháng năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước Từ 0:00 03-04-2019 đến 11:00 18-04-2019 đến 11:00 18-04-2019 Xem