EN VN

Về chúng tôi

Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018

EVN SPC - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018 ...

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới

EVN SPC - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP ...

xem chi tiết

EVN SPC thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019, EVN SPC đã công bố Quyết định về nhân sự lãnh đạo Tổng công ty, các Ban nghiệp vụ và đơn vị thành viên Tổng công ty: ...

xem chi tiết

5 đơn vị mới thành lập trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 22/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các Quyết định thành lập 5 đơn vị trực thuộc gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN và các ban Quản lý ...

xem chi tiết

Thủ tướng đồng ý chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Là nội dung chính tại văn bản số 1528/TTg-ĐMDN ngày 2/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp. ...

xem chi tiết